ИМП набира младши сътрудници по проект “Студентски практики”

Институтът за модерна политика обявява прием на студенти-практиканти от професионални направления: политически науки, право и администрация и управление, за длъжността младши сътрудник. Могат да кандидатстват само студенти. Работата ще се извършва в офиса на обучаващата организация и е част от сътрудничеството между Института за модерна политика и висши училища (УНСС, СУ “Св.…

Прочети повече

Институтът за модерна политика връчи сертификати на студенти от “СУ Св.Климент Охридски”

На скромно тържество в петък (09.07.2010) в офиса на ИНСТИТУТА ЗА МОДЕРНА ПОЛИТИКА бяха връчени сертификати на студенти от СУ „Св. Климент Охридски”. Те завършиха успешно стажантски програми към Института по следните направления: –         Преглед на парламентарния контрол на 41 Народно събрание. –         Преглед на законодателните инициативи на 41 Народно…

Прочети повече