Институтът за модерна политика (ИМП) е научно-изследователска организация съгласно Регламент 800/2008 г. на Европейската общност. Регистриран е като сдружение с нестопанска цел при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, ЕИК 176742820.

Органи на управление: Общо събрание, Управителен съвет, Научно-експертен съвет.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

(мандат: 2017-2020 г.)

д-р Борислав Цеков, председател на УС на ИМП

Доктор по конституционно право, хоноруван лектор в УНСС, ПУ “Паисий Хилендарски” и Православната духовна академия “Св. Св. Кирил и Методий”, член на Правния съвет на президента на Републиката и на Консултативния съвет по конституционни въпроси на омбудсмана

Петър Кичашки, изпълнителен директор на ИМП

Юрист и правозащитник, член на Комисията за защита от дискриминация

Ивилина Алексиева-Робинсън

Юрист, председател на Централната избирателна комисия

Радослав Георгиев

Инженер и предприемач, ръководител на сдружение “Активно общество”

НАУЧНО-ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ НА ИМП

д-р Николай Николов, доктор по административно право

д-р Борислав Цеков, доктор по конституционно право

Свилен Колев, експерт в областта на земеделието, зам.директор на фонд “Земеделие” (2009-2011);

доц. д-р Здравка Кръстева, преподавател в Юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”

доц. д-р Иво Инджов, политолог, преподавател във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”

д-р Зора Генчева, богослов, член на Комисията за защита от дискриминация (2005-2012)

Андриан Боянов, адвокат

УЧАСТНИЦИ В ПРЕДХОДНИ СЪСТАВИ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И КОНСУЛТАТИВНИЯ БОРД

НА ИМП В ПЕРИОДА 2009-2016 г.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

доц. д-р Иво Инджов, политолог и медиен експерт, преподавател във ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”

доц. д-р Здравка Кръстева, юрист и преподавател в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”

Петър Кичашки

Юрист и правозащитник

Ивилина Алексиева, юрист, председател на ЦИК

Александър Желязков, съдия

Андриан Боянов, адвокат

д-р Борислав Цеков, юрист

д-р Венелин Стойчев, социолог

Смилена Николова, връзки с обществеността

Емил Георгиев, адвокат

Димитър Аврамов, политолог

СЪТРУДНИЦИ:

д-р Станимир Кискинов, мениджър “Проекти и партньорства”

Доктор по политология, координатор на програмата “Демократична комисия” при посолството на САЩ (1994-2008), консултант по грантови схеми и проекти.

Росен Георгиев, юрист

Вероника Янева, юрист

Блажка Димитрова, педагог

Радослав Георгиев, инженер

Нели Георгиева, юрист

СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ЕКИП:

д-р Иво Инджов, политолог

Николай Близнаков, социолог и юрист

д-р Вяра Ганчева, социолог

Владимир Илиев, социолог

КОНСУЛТАТИВЕН БОРД:

(мандат: 2013-2015)

Виктор Симеонов, адвокат, европеист, филолог

д-р Виктор Токушев, юрист, преподавател в СУ „Св.Климент Охридски”

Георги Цветков, адвокат

д-р Зора Генчева, богослов, член на Комисията за защита от дискриминация (2005-2012)

Михаил Шишков, психолог, Независим съюз на потребителите в България

Владимир Дончев, адвокат

Ралица Агайн, икономист, депутат (2001-2005), зам.председател на Комисията за финансов надзор (2005-2010)

Свилен Колев, съветник земеделие и европрограми, зам.директор на Фонд “Земеделие” (2011) < CA8579PX

Христо Русанов, учредител на БСЧИГП, регионален директор на Комисията за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност (2005-2011)

Яна Ангелова, икономист, финансов консултант

Яна Христова, юрист, експерт в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси