ИМП проведе обучение на висшата държавна администрация

Повече то 70 представители на министерства, държавни и изпълнителни агенции, органите на финансовия контрол и други структури на изпълнителната власт, както и на Държавната агенция “Национална сигурност” и Държавна агенция “Разузнаване” взеха участие в обучителен семинар, организиран от Института за модерна политика.

Темата на семинара беше “Новите изисквания към администрацията според промените в правната уредба на конфликта на интереси” Семинарът беше открит от основателя на Института за модерна политика и доктор по конституционно право Борислав Цеков. Основен лектор беше д-р Николай Николов, който беще член и изпълняващ длъжността председател на специализирания държавен орган за установяване на конфликт на интереси в периода 2011-2018 г., който е автор на научни монографии и научно-практически коментари в областта на гражданската конфискация и конфликта на интереси.

Участниците бяха запознати с юридическите тънкости при декларирането и установяването на конфликт на интереси. Разгледани бяха многобройни практически казуси, с които се сблъскват държавните институции при прилагането на новата законодателна уредба.