Обществено-политически нагласи – Април 2014 г.

Пълен текст на Доклад за социологическо проучване “Обществено-политически нагласи – април 2014 г.”, осъществено от Социологическия екип на Института за модерна политика – тук. Проучването е проведено в периода 1-12 април 2014 г. Реализирана е национална извадка на пълнолетното население (18+) на квотен принцип, която възпроизвежда параметрите на генералната съвкупност по признаците…

Прочети повече

Обществено-политически нагласи – февруари 2014

Пълен текст на Доклада от националното социологическо проучване, проведено от Социологическия екип на Института за модерна политика в периода 22 февруари – 2 март 2014 – тук.

Прочети повече

Обществено-политически нагласи – януари 2014

Пълен текст на Доклада от националното социологическо проучване, проведено от Социологическия екип на Института за модерна политика в периода 24-31 януари 2014 г. – тук.

Прочети повече

Обществено-политически нагласи – декември 2013

Пълен текст на Доклада от националното социологическо проучване, проведено от Социологическия екип на Института за модерна политика в периода 12-17 декември 2013 г. – тук.

Прочети повече

Обществено-политически нагласи по време на студентски протести

Пълен текст на Доклада от националното социологическо проучване, проведено от Социологическия екип на Института за модерна политика в периода 1-10 ноември 2013 г. – тук.    

Прочети повече

Политически нагласи – септември 2013

 В началото на новия политически сезон Социологическият екип на Института за модерна политика възобновява регулярните си изследвания на общественото мнение. Настоящото проучване е проведено в периода 21-28 септември 2013 година. Реализирана е национална извадка на пълнолетното население (18+) на квотен принцип, която възпроизвежда параметрите на генералната съвкупност. Общият обем на…

Прочети повече

ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАГЛАСИ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ

ДОКЛАД за социологическо проучване на общественото мнение Март 2013 ПАСПОРТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО Проучването е проведено в периода 19 – 26 март 2013 година. Реализирана е национална извадка на пълнолетното население (18+) на квотен принцип, която възпроизвежда параметрите на генералната съвкупност по признаците пол, възраст и населено място. Общият обем на…

Прочети повече