ГРАЖДАНСКИ МОНИТОРИНГ НА ДЕЛА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ

ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ДОКЛАДА МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК Необходими са промени в Наказателно-процесуалния кодекс за ограничаване ненужния формализъм на съдилищата без да се отслабват гаранциите за правата на участниците в наказателното производство. Това е една от основните препоръки от гражданския мониторинг „Дела за корупция в съдебната власт“, осъществен от Юридическия…

Прочети повече

МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВИСШИТЕ ПРАВОЗАЩИТНИ ИНСТИТУЦИИ ПРЕЗ 2016 г.

Пълния текст на доклада може да прочетете тук. Комисията за защита от дискриминация (КЗД) допуска прояви на лоша администрация и недостатъчна политическа неутралност по случаи с висока обществена значимост, които засягат публични фигури и институции. Омбудсманът се утвърждава като проактивен фактор и коректив на лошата администрация чрез серия от самосезирания…

Прочети повече

Частните трибунали по СЕТА – заплаха за демокрацията

Частните трибунали по CETA и ТПТИ – заплаха за демокрацията (правен анализ) Ключов елемент от двете споразумения за свободна търговия – CETA и ТПТИ, е предлаганият механизъм за решаване на спорове между чужди инвеститори и държави от наднационални частни трибунали (Investor State Dispute Settlement), наричан по-нататък за краткост ISDS. Отчитайки…

Прочети повече

ПЪРВИТЕ 10 ДНИ НА ПРЕЗИДЕНТСКАТА КАМПАНИЯ

Институт за модерна политика

Докладът се изпраща до медиите и всички предизборни щабове. Пълният текст на доклада може да прочетете тук. Резюме: Първите 10 дни на президентската кампания очертаха някои важни симптоми и тенденции, които могат да окажат влияние върху крайния изход от предизборната борба. Първо, динамиката на предизборната ситуация лиши от еднозначност отговорите…

Прочети повече

МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД „ОБЩЕСТВЕНИ МЕДИИ И ПЛУРАЛИЗЪМ“: „ПАНОРАМА“ и „РЕФЕРЕНДУМ“ В БНТ – ПСЕВДОПЛУРАЗЛИЗЪМ В ДЕЙСТВИЕ

Текстът на доклада може да изтеглите от тук. Плурализмът на мненията е присъща черта на обществените медии в Европа и е заложен като изискване в техните правилници и в медийните закони. Той се постига чрез баланс на участници, теми и гледни точки в предаванията. Плурализмът е необходим, за да могат…

Прочети повече

ИМП: БЪЛГАРИЯ ПРОДЪЛЖАВА ДА ЗАТЪВА В БЕДНОСТ

РЕЗЮМЕ на независимия годишен доклад на Института за модерна политика „Социално-икономически права, уязвими групи и дискриминация през 2015 г.“  Пълния текст виж тук. „Буди нарастваща тревога тенденцията за увеличаване на риска пред хората с ниски доходи от изпадане по социалната стълбица, водещо до липса на задоволително жизнено равнище – недостиг…

Прочети повече

Становище на ИМП относно предложенията за промени в Конституцията

На 3 юли 2015 г. Институтът за модерна политика представи пред конституционната комисия в парламента своето становище по внесения в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Конституцията. Проектът за конституционни промени е внесен от Цецка Цачева и група народни представители на 26 май 2015 г. От името на…

Прочети повече