Становище на ИМП по проекта за промени в Закона за МВР

Ръководството на МВР се обърна към Института за модерна политика за становище по проекта за промени в Закона за МВР. Пълният текст на становището на ИМП – вижте тук.

Прочети повече

Осми доклад “За състоянието на парламентарното управление”

На широка конференция, проведена в залата на БТА в София, Институтът за модерна политика представи констатациите, изводите и предложения от поредния осми мониторингов доклад “За състоянието на парламентарното управление”. Форумът беше пряко излъчен от “Канал 3” и отразен обстойно от всички водещи национални печатни и електронни медии, както и от…

Прочети повече

ИМП изпрати в КС становища по две дела

Институтът за модерна политика депозира в Конституционния съд своите становища като страна по две конституционни дела. Първото е образувано по искане на 59 депутати и се отнася до текстовете от Закона за управление на отпадъците, с които се въведе изискване площадките за съхранение и третиране на скрап, отпадъци от електронно…

Прочети повече

Здравка Кръстева: Изборният кодекс трябва да бъде променен

Интервю на Здравка Кръстева за радио Хоризонт: Изборният кодекс не може да бъде поправен, той е толкова слаб механичен сбор от предишните кодекси. Трябва да се направи нов, заяви тя. Списъците са въпрос, по които съдът в Страсбург има повод да се произнася, че не са въпрос само на технически…

Прочети повече

„Избори 2011 в България – дефектите на демокрацията”

На 19 декември 2011 г. (понеделник) от 10:00 ч. в зала „Средец” на хотел „Шератон” ще се проведе Конференция на тема: „Избори 2011 в България – дефектите на демокрацията” Организатори на конференцията са Института за социална интеграция и Института за модерна политика, подкрепени от граждански организации, участвали в мониторинга на…

Прочети повече

Младежки дискусионен форум организира ИМП

На 3 и 4 декември Институтът за модерна политика организира младежки дискусионен форум на тема „Кое ме прави уязвим, онеправдан и зависим и кое ми помага да не бъда” в Националният учебен център на БЧК в с. Лозен. В него се включиха победители и участници от конкурса за есета, организиран…

Прочети повече

Становище на ИМП по конституционно дело № 8/2011

Днес, Институтът за модерна политика депозира в Конституционния съд своето Становище по конституционно дело № 8/2011 г.  Предмет на делото са редица разпоредби от промените в Закона за дипломатическата служба, с които се засилват функциите на министъра на външните работи в областта на външната политика за сметка на Министерския съвет…

Прочети повече