Отзоваване на изборни представители – конституционни и сравнителноправни аспекти

К О Н Ц Е П Ц И Я ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА НОРМАТИВЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕДСРОЧНО ОТЗОВАВАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ ПО ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА Целта на тази концепция е да представи основните конституционноправни аргументи в полза на въвеждането на механизъм за отзоваване, както и да очертае добрите…

Прочети повече

Становище на ИМП по к.дело № 6/2012 за т.нар. “гражданска конфискация”

Институтът за модерна политика депозира в Конституционния съд своето становище по конституционно дело № 6 от 2012 г. относно Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Пълният текст на становището – виж тук.

Прочети повече

Девети доклад “За състоянието на парламентарното управление”

Днес, Институтът за модерна политика представи публично своя Девети редовен мониторингов доклад “За състоянието на парламентарното управление”. Пълният текст на доклада с препратки към източници е публикуван по-долу, а в pdf формат – виж тук. ВИДЕО РЕДОВЕН МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ПАРЛАМЕНТАРНОТО УПРАВЛЕНИЕ (януари – юли 2012) Редовният доклад…

Прочети повече

Становище на ИМП по к.дело № 5/2012 г.

С Т А Н О В И Щ Е на Института за модерна политика по конституционно дело № 5/2012 г. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ КОНСТИТУЦИОННИ СЪДИИ, С определение на Конституционния съд, постановено на 4 юли 2012 г., Институтът за модерна политика е конституиран като страна по конституционно дело № 5…

Прочети повече

Становище на ИМП по к.дело №4/2012 относно чл. 417, т. 2 от ГПК

С Т А Н О В И Щ Е на Института за модерна политика по конституционно дело № 4/2012 г. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ КОНСТИТУЦИОННИ СЪДИИ, С определение на Конституционния съд, постановено на 4 юли 2012 г., Институтът за модерна политика е конституиран като страна по конституционно дело № 4…

Прочети повече

ИМП коментира работата на Народното събрание за три годишния мандат от управлението

Днес, в предаването „Нашият ден” на програма Христо Ботев на БНР, Ивилина Алексиева, изпълнителен директор на Института за модерна политика представи анализа на Института на работата на Народното събрание след последните парламентарни избори. Акцент беше поставен върху тревожните тенденции в законодателната дейност повече от половината от наблюдаваните от Института за…

Прочети повече

Образът на ромите в българския печат

Вестниците ги представят като престъпници, примитивни хора, живеещи на  държавна хранилка, а целият етнос е стигматизиран. Научна студия на базата на контент анализ на публикациите с „ромска” проблематика в пет национални всекидневника за периода юни – ноември 2011 година – пълен текст. Автор: Д-р Иво Инджов

Прочети повече