Становище относно казуса с оттеглените подписи от внесения вот на недоверие към правителството

Оттеглянето на подписите на депутатите от „Атака” от вече внесеното искане за вот на недоверие към кабинета „Борисов” предизвика не само политическа, но и правна полемика. Чуха се гласове, че понятие „оттегляне на подпис няма в правния мир”, че веднъж задвижена процедурата не може да бъде спряна и даже, че…

Прочети повече

Становище на ИМП по проекта за промени в Закона за МВР

Ръководството на МВР се обърна към Института за модерна политика за становище по проекта за промени в Закона за МВР. Пълният текст на становището на ИМП – вижте тук.

Прочети повече

ИМП внесе законодателно предложение в НС

Днес, Институтът за модерна политика изпрати на парламентарните групи и партии законодателно предложение, свързано с публичността на имуществото на висшите длъжностни лица. Настояването е депутатите да вземат предвид разработения от ИМП законопроект през настоящата парламентарна сесия. Пълният текст на законопроекта и мотивите към него се публикуват по-долу: Проект! ЗАКОН за…

Прочети повече

Осми доклад “За състоянието на парламентарното управление”

На широка пресконференция в БТА Институтът за модерна политика представи констатациите, изводите и предложения от поредния осми мониторингов доклад “За състоянието на парламентарното управление”. Форумът беше пряко излъчен от “Канал 3” и отразен обстойно от всички водещи национални печатни и електронни медии, както и от много регионални издания (дайджест на…

Прочети повече

ИМП изпрати в КС становища по две дела

Институтът за модерна политика депозира в Конституционния съд своите становища като страна по две конституционни дела. Първото е образувано по искане на 59 депутати и се отнася до текстовете от Закона за управление на отпадъците, с които се въведе изискване площадките за съхранение и третиране на скрап, отпадъци от електронно…

Прочети повече

Становище на ИМП по к.дело 11/2011 за законността на президентските избори

Днес, в качеството си на страна по конституционното дело за оспорване на законността на президентските избори, Институтът за модерна политика депозира своето становище пред Конституционния съд. Пълният текст на становището – виж тук.

Прочети повече

Становище на ИМП по конституционно дело № 8/2011

Днес, Институтът за модерна политика депозира в Конституционния съд своето Становище по конституционно дело № 8/2011 г.  Предмет на делото са редица разпоредби от промените в Закона за дипломатическата служба, с които се засилват функциите на министъра на външните работи в областта на външната политика за сметка на Министерския съвет…

Прочети повече