Състоянието на парламентарния контрол 2009-2011

Днес, на специална пресконференция в Пловдив, Институтът за модерна политика представи своя Доклад за състоянието на парламентарния контрол за периода 2009-2011 г. Докладът е озаглавен “Удобно бягство на парламента от отговорността за състоянието на правораздаването и нефективен контрол върху изпълнителната власт”. В пресконференцията взеха участие председателят на ИМП Борислав Цеков,…

Прочети повече

Националният съвет за интеграция на хората с увреждания – критичен анализ

ПОЛИТИКИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ Политиките за хората с увреждания у нас са структурирани от консолидирани (но публично нелегитимни) икономически интереси, които умело се прикриват под камуфлажа на идеологическо противопоставяне между т.нар. „медицински” и „социален” модел на уврежданията, а оттам и за интеграция на хората с увреждания. Това…

Прочети повече

Обобщен анализ: “Шест причини за освобождаването на Цветанов”

Институтът за модерна политика в своите редовни и специални доклади в периода 2009-2011 г. отправи множество обосновани критики към антиконституционното поведение на министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов, довело до провал на борбата с престъпността и до сериозни нарушения на правата и свободите на гражданите. По повод предстоящи вот на…

Прочети повече

Становище по промените в Закона за БЧК

В рамките на системния мониторинг на законодателството, осъществяван от екипите на Института за модерна политика се констатира, че подготвяните от Министерството на финансите промени в Закона за Българския червен кръст попадат в категорията на т.нар. „черно законодателство” – т.е. законодателство, който съдържа корупционни предпоставки и уврежда значими обществени интереси.  По…

Прочети повече

За състоянието на парламентарното управление

Това е пълният текст на Позицията на Института за модерна политика “За състоянието на парламентарното управление” по повод две години от управлението на ГЕРБ – прочети тук.

Прочети повече

Становище на ИМП по к.дело № 6/2011

С определение, постановено на 12 април 2011 г., Институтът за модерна политика е конституиран като страна по конституционно дело № 6 от 2011 г., образувано по искане на петдесет и осем народни представители от 41-вото Народно събрание. Предмет на делото е установяване на противоконституционност и на несъответствие с общопризнатите норми…

Прочети повече

Становище на ИМП по к.дело № 5/2011

С определение, постановено на 17 март 2011 г., Институтът за модерна политика беше конституиран като страна по конституционно дело № 5 от 2011 г. за установяване на противоконституционност на § 55 от Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (ЗИД на НПК), обнародван в ДВ, бр. 32 от 27.04.2010…

Прочети повече